Šīs mājas lapas mēŗkis ir kļūt par Vietējā produkta mājas lapu, kas kalpo par labo prakšu apkopojumu, ko var izmantot citas kopienas savas ilgtspējas stiprināšanai.

Labās prakses piemēri atrodami ŠĒIT

Mājas lapa tika izstrādāta 2011. gadā, gatavojoties starptautiskai konferencei "Local Identity Product (LIP) - sustainable support systems for communities in Europe" , kas 2012. gadā notika Rīgā, Bauskā un Aizkrauklē. Projektu finansēja programmas "Eiropa pilsoņiem" ietvaros (Nr.515784-EFC-1-2011-1-LV-EFC-CSP). Vairāk informācijas par projektu atrodama http://vip.kompetences.lv/lip_projekts_16M.html

2013. gadā, pateicoties Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Latvijas un biedrības "Latvijas Lauku forums" finansiālam atbalstam projekta "Līdzdalīgas demokrātijas kultūras iedzīvināšana Latvijas lauku telpā Lauku Kopienu parlamenta darbības formātā" ietvaros notiek šīs lapas pārveide, lai šī elektroniskā vide kļūst par vietu, kur no visas Latvijas varētu tikt publicēta informācija par realizētajiem Vietējo produktu atbalsta pasākumiem.